OBOZY WĘDROWNE

To  jedna z głównych form realizacji naszych zamierzeń. Licencjonowani, młodzi przewodnicy górscy w okresie letnim, jak również w ciągu roku szkolnego przygotowują i prowadzą kwalifikowane obozy wędrowne dla prawdziwych turystów, żądnych wrażeń, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości i umiejętności na szlaku i przeżyć niesamowitą przygodę. Obozy te charakteryzują się różnym stopniem trudności – od łatwych, z kilkoma punktami bazowymi, do bardzo trudnych – „wyrypy” z pełnym ekwipunkiem po terenach odległych od cywilizacji. Z tego też powodu przeznaczone są dla osób pełnoletnich. Zakres terytorialny obozów obejmuje Sudety i Karpaty po obu stronach granicy.
Szczegółowe programy tych wypraw zamieszczamy poniżej.

Możemy również  stworzyć inne programy uwzględniające specyficzne zainteresowania uczestników dla zorganizowanych 12-15 osobowych grup